Carp Pole Fishing

Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole


Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole
Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole

Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole    Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole

Daiwa Power Carp X 9.5M Pole - Fishing Pole. Pre-bushed with 5.8mm PTFE Bush. Supplied with additional Power Kit.


Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole    Daiwa Power Carp X 9.5M Pole Fishing Pole