Carp Pole Fishing

Product Line > Kaizen

  • Korda Kaizen Platinum 12ft 3lb Krd001 Carp Fishing Distance Casting Carp Rod
  • Korda Kaizen Platinum 12ft 3.5lb Krd002 Carp Fishing Distance Casting Carp Rod
  • Korda Kaizen Platinum 12ft 3lb Krd001 Carp Fishing Distance Casting Carp Rod
  • Korda Kaizen Platinum 13ft 3.5lb Krd006 Carp Fishing Distance Casting Carp Rod